Kokoomuksen kunnallisjärjestön syyskokouksessa valittiin uusi hallitus

29.11.2017





Kokoomuksen kunnallisjärjestön syyskokous sai arvovaltaisia vieraita. Ministeri Petteri Orpo ja kansanedustaja Jukka Kopra yllättivät kokousvieraat.

Kunnallisjärjestön syyskokouksessa valittiin uusi hallitus vuodelle 2018. Puheenjohtajana jatkaa Helena Puolakka ja jäseniksi valittiin Antti Jäppinen, Antti Nurmi, Mikael Ollikainen, Jussi Virsunen, Tuomas Munnukka, Larisa Arminen, Nyky Vanhanen, Sami Jokelainen ja Samuli Kantola.

Kokousväki yllättyi täydellisesti ministeri Orpon saapuessa jakamaan ansiomerkkejä järjestötyössä ansioituneille jäsenille.

Ministeri Orpo korosti poliittisessa puheenvuorossaan maakunta- ja soteuudistuksen maaliin viemistä. Kokoomus haluaa, että palvelut ovat nykyistä laadukkaampia ja jokaisen helposti saatavissa.

Syyskokouksessa käsiteltiin myös kannanotto aiheesta ”Investoinneille tilaa tarvelähtöisellä suunnittelulla”. Syyskokouksessa todettiin, että ongelmana ja haasteena on, että vuosikymmeniä palvelevat investoinnit ovat kasautumassa hyvin lyhyelle ajalle. Tämän vuoksi vuokrakulujen osuus kaupungin toimialojen kustannuksissa on nousemassa hälyttävän korkeaksi aiheuttaen uhkaa jo palveluiden tuottamiselle. Kannanotossa todetaan, että kaupungin on aika pohtia investointien ja riskien laajentamista kaupunkiorganisaation ulkopuolelle. Elinkaarihankkeiden hyödyntäminen rakentamisessa, toimitilojen vuokraaminen ja monipuolinen kumppanuuskäyttö sekä valtakunnallisten palvelukonseptien jalkauttaminen tulee selvittää. Tilakäytön tehostaminen, tarvelähtöinen suunnittelu ja palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti luo tilaa uuden rakentamiselle kestävällä tavalla.

Kokoomuksen kunnallisjärjestö ry haastaa Lappeenrannan kaupungin ja muut poliittiset ryhmät miettimään yhdessä ratkaisuja, joiden avulla tulevat investoinnit saadaan onnistumaan taloudellisesti ja Lappeenrannan elinvoimaa kehittäen.